Hyper Text Markup Language – HTML – 2. korak

Hyper Text Markup Language – HTML – 2. korak

Pozdrav drugari HTML-ovci! 🙂

 

Neko vreme me nije bilo, malo se učilo i radilo, pa sam poput štrebera kojima se retko dešava da odsustvuju iz škole, odsustvovala i ja sa redovnih druženja sa vama. Moram priznati da su mi nedostojali vaši komentari i svaki put kada bi me neko pitao: “Kada će novi post?” Samo me je nedostatak laptopa u tom trenutku, sprečavao da isti napišem. Tako je, volim kada me hvalite, takođe i kada kritike nisu baš pozitivne, nedostajali su mi komentari, kakvi god bili.

Hajde da se sada vratimo na ono gde smo u prethodnom postu stali,  Hyper Text Markup Language – HTML – novi korak, a ja ću se potruditi da sledeći bude u što kraćem roku.

 

  • Kako napraviti tabelu?

 

-Tabela ima redove, a svaki tag sadrži nekoliko polja sa podacima.

Tag TABLE označava početak tabele, a njegov zatvoreni tag označava kraj.

-Unutar elemnta TABLE ima onoliko elemenata TR koliko tabela ima redova.

-Svaki element TR sadrži onoliko elemenata TD koliko u tom redu ima polja.

-U prvom redu se umesto taga TD koristi tag TH, (služi za obeležavanje zaglavlja kolona.)

-Atribut taga TABLE kojim se opisuje debljina linija je border sa podrazumevanom vrednošću 0.

 

Tabela koju ću predstaviti ima dve kolone. I to u kodovima izgleda ovako:

 

tabela-word

 

tabela-notepad

 

Kada otvorite stranicu u pretraživaču, pojaviće se vaša tabela.

tabela-pretrazivac


 

  • Slike

 

-Slika se umeće na veb stranicu upotrebom elementa IMG koji ne može da ima sadržaj.

-Unutar taga IMG potrebno je navesti dva obavezna atributa.

-Obavezni atribut src treba da bude naziv fajla koji sadrži sliku koja će se naći na stranici.

-Ukoliko se slika i veb-stranica nalaze na različitim lokacijama na računaru, pored naziva potrebno je navesti I putanju za sliku.

-Atribut alt sadrži tekst koji će biti ptikazan na mestu odvojenom za sliku dok se slika učitava, ili u slučaju kada slika ne može da se učita.

-Moguće je navesti još neke atribute:

  • height=”33” ili height=”20%” – visina slike izražena u pikselima ili kao procenat ukupne širine cele veb stranice,
  • witdh=”115” ili width=”40%” – širina slike izražena u pikselima ili kao procenat ukupne širine cele veb stranice.

-Slike možete kopirati i sa sajta w3schools.com.

<img src=”http://www.w3schools.com/tags/smiley.gif”>

-Sliku je moguće izmeniti.

style=”border:5px solid black”> – puna linija oko slike.

style=”border:5px dashed black”> – isprekidana linija oko slike.

style=”border:5px dotted black”> – isprekidane tačke.

 


 

  • Linkovi

 

Link može da upućuje na neko drugo mesto u okviru iste veb-stranice, ili na neku drugu veb stranicu.

Za označavanje linka koristi se tag A.

Ukoliko želimo da definišemo link ka mestu unutar tekuće stranice, potrebna su dva koraka.

-Tagom A označimo mesto na koje će se izvršiti prelazak tako što imenujemo to mesto navođenjem vrednosti atributa id. Na primer, možemo na samom početku tela HTML dokumenta tagom A da navedemo da se taj deo dokumenta zove početak da bi bio moguć povratak na početak stranice sa drugih mesta iste stranice.

 

<a id=”početak” ></a

 

Na mestu gde želimo da postavimo link ka početku iste stranice postavljamo tag A i navodimo kao vrednost atributa href naziv mesta ka kojem vodi link predvođeno znakom #. Na primer:

 

<a href=”pocetak”> Povratak na pocetak stranice </a

 

Ukoliko je link ka nekoj drugoj veb stranici, adresa te veb stranice mora da se navede kao vrednost atributa href. Primer:

<a href=”https://www.itgirls.rs/”> Sajt IT girls </a>

 


 

I to je to, otišli smo još jedan korak dalje.

Naučili smo da samostalno napravimo tabele, ubacimo slike, kao i linkove u HTML-u.

*Koristila sam Notepad ++ editor, koji je najednostavniji za početnike.

 

U sledećem postu neke nove zanimljivosti vezane za HTML. Trudim se da post bude smislen, jasan i sažet. Ako u nečemu grešim, slobodno kontaktirajte sa mnom, da moju grešku zajedno ispravimo.

Neka vam učenje HTML bude što lakše i zanimljivije.

Do sledećih kodova, Nooberka vas pozdravlja! 🙂 

 


 

Kako sve ne može biti jednostavno kao što izgleda, isto tako i sve što deluje komplikovano, može biti vrlo jednostavno.

Izaberite najlakši mogući način da sve stvari sebi pojednostavite. Ako nema načina, izmislite ga.

Jednostavnost je možda skromnost, ali je skromnost zapravo vrlina. Dozvolite je sebi.

 

Čitajte i učite onoliko koliko možete.

Kada ne možete, napravite pauzu.

Ako ne postoji nijedna trenutna motivacija, motivišite sebe pauzom.

Kada ne radite ništa fizički, sigurno bar ramišljate. Razmišljajte o vašoj produktivnosti. Čitajte i učite, radite na sebi.

 Tokom sledeće pauze ćete sasvim sigurno biti srećniji. 🙂 

 

 

 

 

 

 

 

Danijela

Ako možeš sebe u nečemu da zamisliš, možeš naći put da to i ostvariš.

No comments yet. Be the first one to leave a thought.
Leave a comment

Leave a Comment