Linda Liukas, jer – logika je jača od “magije”

Linda Liukas, jer – logika je jača od “magije”

Ako imate strah od savladavanja savremenih kompjuterskih nauka i tehnologija, pribojavate se da taj svet nije za vas, ili ne znate kako biste utolili nečiju radoznalost i uveli ga u ovu temu, saveti i anegdote Linde Liukas vam umnogome mogu pomoći.

Kako sama navodi, poslednje dve decenije je obeležila tehnološka ekspanzija. Komunikacija je moguća na svakoj relaciji, more sadržaja i podataka je na klik od nas. Svaka informacija je dostupna na gotovo svakom koraku, u našim domovima, školama, bibliotekama. Na nama je da pritisnemo dugme.

Kada pritisnemo to dugme kao da se čitav mini univerzum pokrene kako bi nam obezbedio tražene odgovore, ali kako? Kako kompjuter zna šta želimo i kako to da nam omogući, znaju eksperti, a pitaju se deca. U prirodi je svakog mališana ljubopitivost i znatiželja. Dete ne zna šta treba da ga zanima. Najfrekventnije reči u njegovom vokabularu moraju biti “Kako” i “Zašto”. Na taj način dete nastoji da demistifikuje svet koji ga okružuje, a naročito “svet odraslih”.

Kada pokažu ovu vrstu interesovanja za svet kompjutera, roditeljski odgovor je najčešće da je previše komplikovano da bi bilo objašnjeno, ili da je u pitanju magija. Kada bi odrasli pitali decu da objasne šta je kompjuter ona bi najčešće govorila o svetlećoj kutiji koju roditelji koriste. Linda dodaje kako ni većina tih roditelja ne zna mnogo više.

Magija ili logika?

Kako bi dokazala da nije po sredi magija ili ezoterija, Linda je okupila grupu mališana kojoj je prikazala sliku na kojoj su se nalazile brojne životinje i predmeti. Zatražila je od njih da pronađu na slici kompjuter. Kako među tim objektima zaista nije postojao nijedan računar, deca su kroz smeh odgovorila kako nema kompjutera i da bi znali da ga prepoznaju kada bi ga bilo. Iako je njihova opaska bila na mestu, Linda je izdvojila sve predmete sa slike u sklopu čijeg sistema se nalazi kompjuter, počevši od automobila. Postupno i slikovito im je dočarala kako brojni uređaji koji se svakodnevno koriste u domaćinstvima ne bi radili kada se u njihovoj osnovi ne bi nalazio baš kompjuter.

Idući zadatak za mališane bio je da navedu vlastite primere kako bi se funkcije nekog jednostavnijeg uređaja promenile i umnogostručile kada bi i njih kompjuter pokretao. Odgovori mališana bili su zadivljujući. Snagom mašte je obična lampica sa bicikla postajala projektor za puštanje filmova. Maštu ne treba sputavati. Nekadašnja imaginacija je “krivac” za gotovo sve aparate i složene mehanizme koji su danas uobičajeni.

O čudovištima ispod kreveta

Linda nastoji da ukaže koliki značaj ima zdrava, urođena logika. Ona govori kako se ne treba bojati čudovišta ispod kreveta. Problemu treba pristupiti bez straha. Tada on prestaje da predstavlja nešto nesavladivo, jer i najveći problem je nesrećna okolnost koja je okupila male probleme na gomilu. Postupnost je rešenje, a prvi korak je uključivanje logike.

Imajte ovo na umu. Kada mališanu kažete da može postati sve što želi, pa i astronaut, budite sigurni da to i mislite. Jer on zaista to može. Dajte im znanje, alate i oruđa i postaće stvaraoci umesto potrošača.

Tatjana

Writing is thinking on paper.

No comments yet. Be the first one to leave a thought.
Leave a comment

Leave a Comment