Ko stoji iza ovog projekta?

Nevena Sofranić veruje da se sve može postići uz puno truda i nešto talenta. Uspešno vodi sopstvenu agenciju za tech talente, Omnes.