[ccpw id="5"]

Veb SajtoviOsnove za kreiranje veb-sajtova

Osnove za kreiranje veb-sajtova

-

Kreiranje veb-sajtova

Na vebu su dostupni razni sajtovi sa mnoštvom informacija i usluga. Veb-sajtovi mogu da budu kreirani na različite načine.

Koji god način kreiranja veb-sajta da izaberemo, postoje neke stvari na koje je potrebno da obratimo pažnju. Izdvajaju se dizajn veb-stranica, organizacija veb-sajta, kao i izbor materijala koji se postavljaju na veb-stranicama. Prilikom izbora informacija za naš veb-sajt važno je da uzmemo u obzir kvalitet izvora informacija, kao i da poštujemo autorska prava. Autorska prava su zakonima definisani daleko šire, ali ćemo ih ovde razmotriti u okvirima upotrebe na vebu.

Dizajn veb-stranica

Sajtovi se razlikuju po svom dizajnu. Dizajn veb-stranica podrazumeva organizaciju elemenata u okviru stranice, kao i izbor boja i umetničkih elemenata, kao što su prikazane ilustracije, crteži, fotografije, animacije.

Dizajn veb-stranica treba da omogući korisnicima da lako uoče sadržaj stranice i izložene informacije. Boje i vrste slova, boja pozadine, animacije, slike, raspored elemenata u okviru stranice i ostali elementi dizajna treba da budu u funkciji prikazanog sadržaja, a ne da smetaju i odvraćaju pažnju. NIje preporučljivo da se stranica zatrpa raznim preteranim animacijama koje će da odvrate pažnju sa sadržaja.

Izbor boja, kako slova, tako i pozadine, kao i njihova kombinacija, utiču na čitljivost sadržaja. Ne preporučuju se suviše kitnjaste vrste slova koja se teško čitaju, kao ni kombinacije boja koje otežavaju čitanje. Na primer, teget slova na crnoj pozadini se jako teško čitaju, isto kao i bledo žuta slova na beloj pozadini.

Različite kombinacije boja teksta i pozadine

Jako je važno i uređenje teksta. Tekst u levom i desnom uglu sledeće slike je isti, ali može da se uoči da je prikaz na desnoj strani lakši za čitanje od onoga na levoj zbog rasporeda i isticanja celina.

Uređenje teksta

Veb-stranice često sadrže razne elemente (tekst, ilustracije, linkove ka drugim lokacijama…) i važno je da ovi elementi budu pregledno raspoređeni. Prilikom rasporeda je bitno da se vodi računa i o tome koji sadržaji su važni i treba da ih istaknemo, a koji su sporedni.

Važnije stvari treba istaći tako što se za njih odvoji veća površina i pozicioniraju se na uočljivom mestu, često u centralnom delu stranice.

Veb-stranica najčešće ima:

Naslov – koji je prikazan pri vrhu stranice i jasno opisuje samu stranicu,
Sadržaj – izložen najčešće u centralnom i najvećem delu stranice,
Meni – koji sadrži linkove ka drugim sajtovima ili drugim stranicama sajta kome stranica pripada,
Ilustracije – slike, crteži, animacije, video snimci i slično, što ilustruje informacije prikazane na stranici.

Veb-stranice često imaju i:

Izbor jezika – kojim može da se utiče na jezik kojim je prikazan sadržaj stranice,
Vesti – koje mogu da dođu sa drugih stranica, kao što je vremenska prognoza i slično,
Polje za pretragu – koje mogućava pretragu u okviru stranice,
Pristup fajlovima – mogućnost preuzimanja dokumenata u nekim standardnim formatima, kao što je pdf, sa sajta.

Organizacija veb-sajta

Pored dizajna pojedinačnih stranica, važna je i organizacija sajta kojoj pripadaju. Organizacija sajta se odnosi na hijerarhijsku organizaciju stranica u okviru sajta i na način na koji se kroz njih krećemo. Imamo nekoliko različitih mogućnosti:

  • Linearna organizacija,
  • Oblik stabla,
  • Nasumično povezano,
  • Potpuno povezano (slično kao nasumično samo što postoji veza sa svake na svaku stranicu sajta).

Poslednji postovi

Kako odabrati odgovarajući sto i stolicu za kompjuter?

Mnogo toga treba uzeti u obzir pri izboru kancelarijske stolice, od materijala, podrške i prilagodljivosti do ukupnog stila i cene. Odabir kancelarijske stolice verovatno nije nešto...

Software and Data Engineering – novina u obrazovanju

Još jedna sjajna sagovornica, Marina Marjanović Jakovljević, reći će nam ovom prilikom nešto više o novom smeru na fakultetu posvećenom Data Science, odnosno – nauci...

Fabrika znanja – ITgirls u Podgorici!

Regionalna IT manifestacija biće održana sedmi put za redom u Podgorici, na Univerzitetu Donja Gorica, između 10. i 11. oktobra. Najveći IT događaj u regionu okupiće...

Calling ITgirls: Prvi Beyond Code meetup u Beogradu

Prvi Beyond Code meetup biće održan u sredu, 6. septembra sa početkom u 18h u prostorijama beogradskog Startit Centra. Nakon Amerike, serija ovih događaja sledi...

Popularno